• Ungommen på Sørlandet skal kartlegges i en ny, omfattende undersøkelse. Her snakker koordinator Espen Moseidjord med noen av dem. FOTO: Reidar Kollstad

Ungdom tas på alvor

Et viktig og riktig forskningsarbeid ser nå dagens lys. Levekårene for ungdom i Agder skal undersøkes.