Et spørsmål om identitet

Jan Tore Sanner har lagt et fornuftig løp. Men virkelig vellykket blir kommunereformen først hvis han klarer å få med oss innbyggere på laget.