Sleivete og useriøse kommentarer?

Anders Høgetveit etterlyser 13. ds. seriøs debatt. Derfor reagerte han på Gundersens sleivete og useriøse kommentarer 8.ds.