• TRANSPORTLINJE: Stiftelsen for Kanomuseet har prioritert å re-etablere den 2,6 km lange ammunisjonsjernbanelinjen inne på fortet, skriver artikkelforfatterne. Jernbanelinjen går gjennom Norges best bevarte militære landskapsvernområde, og passerer alle de vesentligste elementene i batteriet, så som de andre kanonene og ammunisjonslagrene. FOTO: A. Andersen

Kanonpotensialet

Kanonmuseet på Møvik er et av de mest interessante krigsmuseene vi har i Norge. Samtidig er det, pussig nok, en godt bevart hemmelighet for store deler av byens befolkning og for de fleste av turistene som besøker Kristiansand. Her må Sørlandet våkne opp og få denne «juvelen» frem i lyset!