• Med all respekt for den erfaring som tidligere turistsjefer og tidligere ledelse i Visit Kristiansand har, tar vi med oss de synspunkter som disse fremmer, skriver artikkelforfatteren. Visit Sørlandet lytter imidlertid vel så mye til reiselivsnæringen selv. På bildet: Tidligere turistsjef og mangeårig hotelldirektør Torbjørn Evenbye, som er kritisk til hvordan turistbyen blir markedsført. FOTO: Jørgen Steffensen

Markedsføring av Kristiansand

Utspillet om å etablere en egen reiselivsorganisasjon for Kristiansand igjen, bare måneder etter at Visit Kristiansand formelt ble avviklet, vil være å gå mange skritt tilbake.