• Ordførerkorpset i Agder er svært mannsdominert. Bildet er tatt på en eiersamling i Agder Energi i fjor. FOTO: SVEN ARTHUR LJOSLAND

Ordførere på vent

Når valglistene for neste høst skal settes sammen, må det resultere i at landsdelen får betydelig flere kvinnelige ordførere enn i dag.