Vi finner det oppsiktsvekkende og ganske pinlig, både for advokat Sveen og hans klient, at han bringer avisens dekning av saken inn i rettssalen etter at det er inngått et forlik. Dermed gir han inntrykk av at forliket er kommet i stand som følge av avisens omtale av saken. Det er en «anklage» vi i så fall kan leve vel med.Avisen har satt søkelyset på en tvist hvor den lille kvinne og mann kjempet mot en av Kristiansands mektigste menn. Vi har beskrevet og dokumentert fakta i saken og begge parter har fått rikelig anledning til å komme til orde. Dersom fakta fremstår for leserne som partsinnlegg for den ene part er det advokat Sveen og hans klients problem, og ikke avisens.