• Norske husholdninger har over 3500 milliarder kroner i gjeld. FOTO: Shutterstock

Verdensmestere i gjeld

Gjelda til norske husholdninger har i lang tid økt vesentlig mer enn inntektene, og gjeldsbelastningen har aldri vært høyere enn nå. Kanskje er det på tide med en aldri så liten høstreingjøring i privatøkonomien?