Det beste utstyret?

Regjeringen har besluttet å sende en norsk marinestyrke som bidrag til FN-styrken i Libanon.