Nødvendig grep

Bystyret i Kristiansand vedtok i siste møte før sommerferien å styrke eldreomsorgen med omkring fem millioner kroner. Det var et helt nødvendig grep.