Hareides bøtesatser

Politimester Bjørn Hareide vil skru opp bøtesatsene for å bidra til å bekjempe voldsutviklingen i distriktet. Politimesterens forslag er interessant. I den grad politiet lykkes, vil det i høyeste grad kunne bidra til å gjøre det tryggere å ferdes ute på kvelds-og nattetid.