Ytringsfrihet og partipisk

Blasfemiparagrafen har vært en sovende paragraf siden 1933 da dikteren Arnulf Øverland ble frikjent for kritikk av kristendommen.