Heftige ambisjoner

Det er ikke beskjedne ambisjoner den tidligere KrF-toppen Jan Oddvar Skisland legger for dagen når han nå gjør politisk comeback i Kristiansand Arbeiderparti.