Kvinnekamp om deltidsstillingene

Vest-Agder Arbeiderparti ønsker å sette kampen mot ufrivillig deltid på dagsorden.