Bil og buss

SVs Alf Holmelid mener Kristiansand bør bli første by i landet til å innføre rushtidsavgift. Begrunnelsen er at kommunen da kan få hånd om en del av ekstrabevilgningene til kollektivtrafikk som det ble enighet om under klimaforliket i Stortinget. Forutsetningen for å få penger av potten, er at kommunene innfører den nye avgiften.