Synets betydning for trafikksikkerheten

300.000 nordmenn kjører bil selv om de er usikre på om synet er godt nok. Tallene er skremmende, mener artikkelforfatterne.