Asylsøkerne og oss

I det siste har vi hatt flere reportasjer i avisen om flyktninger og asylsøkere i ulike lokalmiljøer på Agder.