Økonomi og finans som krisevaksine

OECD ser på økonomisk opplæring av folk flest, og særlig barn og unge, som så viktig at de vil legge press på de land som ikke gir slik opplæring.