Språkleg mangfald – ein styrke for nasjonen

At me ikkje bare har eitt, men to norske skriftspråk med kvart sitt historiske og språklege opphav og kvar sin skriftkultur, gjev norsk språk eit dobbelt uttrykksregister, og ein dobbel verdi.