Den utenkjelege krisa

Dersom resultatet av ein konsekvent liberalistisk politikk er uakseptabelt for USA, bør det vere endå meir uakseptabelt for fattigare og mindre utvikla land.