Visjon og barrierer i trafikken

Individuell frihet er av og til rein egoisme og truer da friheten for dem som ønsker å kjøre lovlig på veien.