Tid for å slakte hellige kuer

Denne uken fikk vi omsider vår nye vei mellom Kristiansand og Grimstad. Tør vi diskutere hva den bør brukes til?