Voldelige ungdommer og undergrunnsmiljø - et felles samfunnsansvar