• UTBREDT: Vold på arbeidsplassen er et omfattende problem. FOTO: Scanpix

Forebygging av trakassering, trusler og vold i arbeidslivet

Der man i sitt yrke utøver autoritet, vil man derfor møte motstand.