Straffesak på video

Oslo tingrett vurderer om straffesaken mot Anders Behring Breivik skal videooverføres til egnede rettslokaler i Norges største byer.