• FORNYBART: Småkraftverk er viktige i Norges satsing på fornybar energi. Grunneierne Kjell Sverre Trodahl (t.v.) og Ivar Kvinlaug satser på Litleåna kraftverk i Kvinesdal. FOTO: Torbj rn Witz e

Viktige småkraftverk

Miljømessig er denne formen for fornybar kraft å foretrekke framfor vindmøller på land.