Lønnsomhet og sikkerhet

Det har ikke vært mangel på løfter fra politisk hold når det gjelder å få utbedret E 39 gjennom Vest-Agder. Men den store innsatsen har aldri kommet.