Aldri for sent å snu

I løpet av forrige valgperiode ble det gjennomført endringer i opptaksgrensene for videregående skole i Kristiansand. Endringene er etter vår oppfatning verken god høyre— eller venstrepolitikk, og bør reverseres.