Kommunen og Cultiva

For å få til en konstruktiv dialog om egenart, rollefordeling og strategier, er det avgjørende at partene ikke primært er opptatt av å definere den andre.