Hvordan ta vare på det nye vi?

Dette er ikke tiden for debatt, men for refleksjon.