Etterspurte ingeniører

National Oilwell Varco, Sørlandets klart største bedrift i privat sektor, vurderer å oppbemanne i Polen i stedet for i Kristiansand.