Kreft og støtteordninger

Problemer med økonomi, arbeid og utdanning er temaer mange trenger bistand til å løse i en langvarig sykdomssituasjon.