• FRIFYLKE: Grimstadordfører Hans Antonsen fremmer forslag om forsøk med frifylke på Agder. FOTO: ARKIV

Folkevilje mot folkevilje

Folkevilje står mot folkevilje i en bitter kamp lokalt.