• BLIR MISFORSTÅTT?: Nå kjenner jeg ikke Grimstad-ordfører Hans Antonsens standpunkter i detalj, men tviler på at vi har så fundamentalt forskjellig politisk livsanskuelse, skriver Arvid Grundekjøn, ordføreren i Kristiansand. FOTO: ARKIV

Hva tenker Hans Antonsen på?

Samarbeidet mellom Grimstad og Kristiansand har i lang tid vært i god og sterk utvikling.