Ministeren må ta ansvar

Forskningen i Norge drives i dag på dugnadsbasis.