• uia flyfoto010_2.jpg FOTO: Kjartan Bjelland

Det gjelder UiAs identitet

Saken om hvorvidt UiA skal fusjonere med Høgskolen i Telemark dreier seg om hvorvidt vi skal fortsette å sette landsdelens ønsker og behov først, eller om det nå skal brukes tid og krefter på å bli fusjonert med en institusjon som vi åpenbart har lite til felles med. Det vil få klart negative konsekvenser for agderregionen.