Spenstige kunstplaner

Meldingene om opprusting av Christianssands Kunstforening var svært gode nyheter, både for kunstinteresserte, men også for byen.