Planlagt kaos?

Forslaget til ny kommuneplan for Kristiansand har vært gjennom to høringsrunder.