• SLÅS SAMMEN: De fire kommunene i Setesdal må tvinges til å slå seg sammen for å takle samarbeidsutfordringene og samtidig sikre åpenhet og demokrati. FOTO: Arkiv

Én setesdalskommune

Samhandlingsreformen er umulig å løse uten tett samarbeid med nabokommunene.