• STRIDENS KJERNE: En Davidsstjerne dekorerer en gatestolpe i bosettingen Maale Adumim på Vestbredden. Det er i tilknytning til denne bosettingen Israels regjering truer med å bygge en ny, stor bosetting, som vil dele Vestbredden i to. FOTO: BAZ RATNER

Dramatisk opptrapping

Den israelske regjeringen må stanses før den iverksetter dette prosjektet.