Navnet skjemmer ingen?

Det mest vellykkede kommunale samarbeidsprosjektet i landsdelen, Knutepunkt Sørlandet, som omfatter kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand, er på leting etter nytt navn. Det forstår vi godt. For navnet gir ikke de rette assosiasjoner, verken til geografi eller innhold.