Alvorlig feildisponering av midler

I årevis har ny adkomst til Kjevik vært diskutert og mange alternativer har vært foreslått og forkastet.