• omsorg.jpg FOTO: SCANPIX

Regjeringens helse- og omsorgspolitikk

Forebyggende tiltak må vies større oppmerksomhet.