• Av Venneslas arbeidsføre innbyggere, skatter 43 prosent til Torhild Bransdals Vennesla. Alle disse jobber i Kristiansand kommune, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Tore André Baardsen

Ole Brumm, Bransdal og dess like

De fleste av oss er kjent med Ole Brumm og hans venner fra Hundremetersskogen.