Hvor blir det av sangen - den tradisjonelle ?

Vår kjente sangpedagog Margrethe Erikstad skrev for en del år siden ei sangbok for folkeskolen med tittelen "Vi har strenger i vår strupe", og hun hadde en glimrende god veiledning i bruk av disse "strengene".