Er Norge blitt et u-land?

I den senere tid har saker florert om at vi som er syke, skal få den hjelp vi trenger for å leve et selvstendig og sosialt liv.