Idrett uten grenser

Kommunene rundt Kristiansand bør tenke på tvers av etablerte grenser når det skal bygges nye idrettsanlegg.