Ignoransen overfor Dalai Lama

Det er viktig at Dalai Lama mottas som andre borgere i Norge med respekt, varme og humor.