• Dersom styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner konseptfaserapporten, videresendes denne til Helse- og omsorgsdepartementet, skriver artikkelforfatterne om prosessen fram til nytt psykiatribygg. FOTO: Tor Erik Schrøder

Sykehusledelsen om psykiatribygg

Fædrelandsvennens artikkel 13. mars om nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus i Kristiansand bygger på flere misforståelser. Vi vil derfor gjerne korrigere og forklare.