Det er derimot helt avhengig av at kommunene følger opp i praksis.

Det er to tendenser som er gjengangere i boligmarkedet: Det bygges for få boliger, og prisene i sentrale områder er høye. Regjeringen satser nå alle kort på forenkling og mindre byråkrati som medisin for dette. Både i sin boligstrategi og i sitt forslag til nye planprosesser. Det kan resultere i bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, og derved lavere boligpriser.

Det store spørsmålet er om kommunene har kompetanse, ressurser og vilje til å følge opp i praksis. Det er i kommunene planleggingen skjer og boligene bygges. Ingen sentrale regelendringer vil ha effekt på boligbyggingen i kommunene hvis de ikke gjør nasjonale ord om til lokal handling.